OUR NEWS

article img

«Γάμοι» ελληνικών εταιρειών με startups

Το κόστος ευκαιρίας της εξαγοράς μιας startup, σε σχέση με την επένδυση σε κεφάλαια για τη «γέννηση» μιας καινοτομίας, ωθεί μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους σε Ευρώπη και Αμερική να εξαγοράζουν μικρότερους «παίκτες» που έχουν αναπτύξει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Δημήτρης Δελεβέγκος 13.02.2021 • 23:36 Η εξαγορά μικρών καινοτόμων εταιρειών τεχνολογίας από μεγαλύτερες επιτρέπει στις τελευταίες να αποκτούν το συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς εισέρχονται σε μια νέα δραστηριότητα χωρίς να χρειάζεται να δαπανήσουν πόρους για την ανάπτυξή της. Το κόστος δηλαδή ευκαιρίας της εξαγοράς μιας startup, σε σχέση με την επένδυση σε κεφάλαια για τη «γέννηση» μιας καινοτομίας, ωθεί μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους σε Ευρώπη και Αμερική να εξαγοράζουν μικρότερους «παίκτες» που έχουν αναπτύξει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Η επιχειρηματική αυτή πρακτική, σε συνδυασμό με την εξάπλωση του δικτύου πέμπτης γενιάς (5G) στην Ελλάδα, έχει τροφοδοτήσει σημαντικές εξαγορές και συμπράξεις ελληνικών εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και μεγάλων ομίλων με αναπτυσσόμενες τεχνολογικές εταιρείες εντός κι εκτός συνόρων. Διαχείριση παραστατικών Του λόγου το ασφαλές φανερώνει η πρόσφατη εξαγορά από την Inform Lykos του 56,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με έδρα την Κύπρο, Cloudfin έναντι τιμήματος που ανήλθε σε 1 εκατ. ευρώ. Η Cloudfin έχει αναπτύξει εφαρμογές και λύσεις που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να εξοικονομήσουν κόστος. Για παράδειγμα, το λογισμικό με την ονομασία True Capture, που έχει αναπτύξει, σαρώνει και «αντιλαμβάνεται» τα έγγραφα (π.χ. παραστατικά) μιας εταιρείας και τα εισάγει στο σύστημα διαχείρισης (backend) που αυτή διαθέτει χωρίς να απαιτείται εκπαίδευση του χρήστη. Στο πελατολόγιο της Cloudfin ανήκουν οι ελεγκτικές – συμβουλευτικές εταιρείες PwC και Mazars, ο όμιλος PHC Franchised Restaurants Public (Pizza Hut, Burger King, KFC, Taco Bell, Wagamama κ.λπ.), η ναυτιλιακή Neptune Shipping Agencies και η ξενοδοχειακή HotelBrain. Ως εκ τούτου η Inform, που διαθέτει κεφαλαιοποίηση 26,7 εκατ. ευρώ και συμμετέχει στον διαγωνισμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τη δημιουργία των νέων ταυτοτήτων, είναι σε θέση να επεκτείνει τις υπηρεσίες της στη διαχείριση, αυτόματη αναγνώριση και καταχώριση (process automation) όλων των τύπων παραστατικών και λοιπών εγγράφων (παραστατικά αγορών, εξόδων, συμβάσεις) μέσω μηχανικής εκμάθησης και διασύνδεσης με συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP). ADVERTISING «Γάμοι» ελληνικών εταιρειών με startups-1Drones Μία ακόμη συμμαχία δυνάμεων, που πραγματοποιήθηκε τέλη Ιανουαρίου, αφορά την απόκτηση του 25% και 33,34% της Probotek από την Quest Unisystems και την Guardian Telematics, αντίστοιχα. Η Probotek, που έχει έδρα την Κέρκυρα και θα μετατραπεί από ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) σε ανώνυμη εταιρεία, αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις στο διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙoT) και των drones (IoD), όπου, κατά βάση μέσω αισθητήρων 5G, αντικείμενα και εξοπλισμός, όπως και συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, επικοινωνούν μεταξύ τους. Στην τεχνολογία του διαδικτύου των drones, που εκτιμάται ότι έχει προσελκύσει διεθνώς χρηματοδότηση της τάξεως των 3 δισ. ευρώ, στηρίζεται σειρά εφαρμογών με αντικείμενο από τη μεταφορά δεμάτων και τον έλεγχο της κυκλοφορίας μέχρι την έρευνα και τη διάσωση ανθρώπων. Η θυγατρική του ομίλου Quest δραστηριοποιείται, εκτός από την Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ενωση, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην Τουρκία και στη Μέση Ανατολή, ενώ η Guardian Telematics αναπτύσσει λογισμικό και προϊόντα τηλεματικής που αφορούν τις ασφαλίσεις, περιλαμβάνοντας εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών στόλων, διαμόρφωσης ασφαλιστικών προϊόντων συναρτήσει της χρήσης των οχημάτων (pay as and how you drive) και συστημάτων εντοπισμού προσώπων. Εξυπνη γεωργία Επενδύοντας στην ευφυή γεωργία, τον Μάιο του 2020 η Space Hellas προχώρησε σε συμφωνία με την AgroApps για την υλοποίηση, σε τρεις φάσεις, επένδυσης συνολικού ποσού έως 1,275 εκατ. ευρώ. Μέχρι σήμερα η εισηγμένη, που διαθέτει κεφαλαιοποίηση ύψους 33,8 εκατ. ευρώ, έχει ολοκληρώσει το δεύτερο στάδιο της επένδυσής της, που αγγίζει συνολικά τις 825.000 ευρώ, ελέγχοντας το 35% της εταιρείας. Η AgroApps, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη λύσεων οι οποίες βασίζονται σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, δορυφορικά και μετεωρολογικά δεδομένα, εξελιγμένα μαθηματικά μοντέλα και μοντέλα ανάπτυξης καλλιεργειών. Βάσει της εφαρμογής myAgroApp που έχει αναπτύξει, η οποία στηρίζεται στη χρήση δορυφορικών και μετεωρολογικών δεδομένων που αναγνωρίζουν τη χωρική και χρονική διαφοροποίηση μέσα στον αγρό και τη μεταφράζουν σε πληροφορία, καθίσταται εφικτή η έξυπνη διαχείριση των καλλιεργειών, όπως και των καθημερινών εργασιών στο χωράφι. H Space Hellas έχει προχωρήσει και στην απόκτηση του 32,28% της ολλανδικής εταιρείας τεχνολογίας Web-IQ, που έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα Voyager για την ευφυή ανίχνευση και ανάλυση ρίσκου, απάτης και εγκληματικών δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο και στο σκοτεινό διαδίκτυο (darknet).

Read more
article img

Ποια μεγάλη εταιρεία επενδύει σε drone services made in …Κέρκυρα;

Στην τεχνολογία των drones επενδύει ο Όμιλος Quest, ο οποίος -μέσω της θυγατρικής Uni Systems- στηρίζει με κεφάλαια την PROBOTEK. Πρόκειται για μία start up εταιρεία από την Κέρκυρα, η οποία ειδικεύεται στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στο οικοσύστημα Internet of Things (IoT) και Internet of Drones (IoD). Πέραν της Uni Systems, στην χρηματοδότηση της PROBOTEK, συμμετέχει και η επίσης ελληνική Guardian Telematics. Στη νέα επιχειρηματική οντότητα, η οποία θα μετατρέψει την κερκυραϊκή start up σε Ανώνυμη Εταιρεία, η Uni συμμετέχει με μερίδιο 25% και η Guardian με 33,34%.Η στρατηγική συνεργασία των τριών εταιρειών, σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, πρόκειται να εστιάσει στην ανάπτυξη λύσεων Drone-as-a-Service, επιτρέποντας στις τεχνολογίες drone να διεισδύσουν στην καθημερινότητα των πολιτών – επιχειρήσεων και να καθιερωθούν μέσω της ευρείας αξιοποίησής τους σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και κλάδους. «Επενδύουμε στην τεχνολογία drone και στις λύσεις που την ορίζουν, καθώς θεωρούμε ότι, αν και βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο αναφορικά με τη μαζική της υιοθέτηση και χρήση, διαθέτει μεγάλη προοπτική διείσδυσης σε παραδοσιακούς τομείς της αγοράς, υποστηρίζοντας σε μακροχρόνιο ορίζοντα τη βιώσιμη ανάπτυξή τους» σημείωσε ο Αντώνης Κασσάνο, Business Development Director της Uni Systems και αντιπρόεδρος της PROBOTEK. «Η επένδυση αυτή στην τεχνολογία των drones είναι ιδιαιτέρως σημαντική λόγω του καινοτόμου χαρακτήρα της», επεσήμανε, από την πλευρά του, ο Ευάγγελος Αργύρης, διευθύνων σύμβουλος της Guardian Telematics και πρόεδρος της PROBOTEK. «Mέσω της συνεργασίας των τριών εταιρειών, η Probotek θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο της τεχνολογίας Internet οf Drones (IoD)». Αντίστοιχα, ο Γιώργος Δελαπόρτας, διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της PROBOTEK, προσέδωσε ιδιαίτερη σημασία στο όφελος της συνολικής επένδυσης. «Είμαστε πολύ περήφανοι που δύο κορυφαίες εταιρείες στο κλάδο τους έδειξαν εμπιστοσύνη σ’ εμάς και πίστη στο όραμά μας για μαζικότερη υιοθέτηση των drones σε ευρύτερο επίπεδο». «Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας μας σε επίπεδο τεχνογνωσίας και γνώσης της αγοράς, αλλά και η δέσμευσή μας για τη δημιουργία και διάθεση λύσεων που θ’ αλλάξουν τον τρόπο που εξυπηρετούνται βασικές ανάγκες, αποτέλεσαν το έναυσμα αυτής της συνεργασίας» κατέληξε, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για το εγχείρημα. Παρότι στην Ελλάδα βρίσκεται σε πρώιμα στάδια, η τεχνολογία drone -στον πυρήνα της οποίας βρίσκονται λύσεις cloud, κυβερνο-ασφάλειας, τεχνητής νοημοσύνης, big data, ανάλυσης εικόνας, αυτονομίας, edge computing, και δικτύων νέας γενιάς- έχει προσελκύσει σε παγκόσμιο επίπεδο χρηματοδοτήσεις άνω των 3 δισ. δολαρίων.

Read more