Οικονομικά στοιχεία

Φορολογικό έτος 2019

Οικονομικές καταστάσεις έτους 2018

Πρόσκληση γενικής συνέλευσης 2019

Φορολογικό έτος 2018

Οικονομικές καταστάσεις έτους 2017

Γενική συνέλευση 2018

Φορολογικό έτος 2017

Οικονομικές καταστάσεις έτους 2016

Γενική συνέλευση 2017